BETAone | Digital Agency
ЗАРЕЖДАНЕ

ТРАДИЦИЯ, ИНОВАЦИИ И ПОСТОЯНЕН РАСТЕЖ

Проектът CapGreenZone има за цел да насърчава биологичното земеделие и консумацията на чиста храна. Екипът им се обърнаха към нас за доработка към съществуващия им сайт, състояща се от модул за публикуване на био-ферми и визуализирането им върху интерактивна карта с възможност за търсене и подробно филтриране.

Разработката протече на два етапа – разработване на интерактивна карта и добавянето на модул за изпращане на фермите директно от посетителите на сайта.

КЛИЕНТ

CapGreenZone

ВРЕМЕ ЗА ИЗРАБОТКА

Осем седмици