BETAone | Digital Agency
ЗАРЕЖДАНЕ

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕДИН ИНОВАТИВЕН БРАНД

ОПИСАНИЕ

Клиентът поиска да подобрим създадения преди години фирмен уеб сайт. Предвид заложените в заданието промени, предложихме цялостен редизайн с подмяна на съществуващия CMS.
Използвахме WordPress + Woocommerce, тъй като в новия сайт, освен презентация на услугите и реализираните от компанията проекти, добавихме и продуктов каталог.
Дизайнът е свеж, лек и динамичен, напълно тематичен и приятен за потребителите на сайта.

КЛИЕНТ

Иновато Инженеринг

ВРЕМЕ ЗА ИЗРАБОТКА

Пет седмици